Reklamacije

Ukoliko imate problem sa uređajem koji ste kupili na našem web sajtu, kontaktirajte nas i iznesite sve detalje Vašeg eventualnog problema sa kupljenim proizvodom popunjavanjem forme na dnu strane, kako bi imali pisani trag.

Obaveza potrošača prilikom izjavljivanja reklamacije je da:

 • priloži kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini,
 • detaljno opiše primećenu neispravnost i uslove u kojima je uređaj radio,
 • kompletan uređaj dobro upakuje radi bezbednijeg transporta, najpoželjnije u originalnoj ambalaži.

*** Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije ili razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da originalnu ambalažu sačuvate jer je ona projektovana da osigura bezbedan transport uređaja. Kod nekih proizvođača, originalna ambalaža može biti i jedan od uslova za ostvarivanje prava na produženu garanciju (više od 2 godine) kod nekih uređaja, tako da treba i na to obratiti pažnju.

*** Uvek maksimalno detaljno opišite uočenu neispravnost (kada se pojavila, koliko se često manifestuje, u kojim situacijama se manifestuje, koliko manifestacije traju, itd). Ukoliko serviseri nemaju detaljan opis, može se desiti da ne uoče kvar i vrate Vam uređaj kao ispravan.

Nakon što izjavite reklamaciju na jedan od predviđenih načina i dostavite dokaz o kupovini dobićete pisanu ili elektronsku potvrdu kojom će vam biti potvrđen prijem reklamacije, odnosno saopšten broj pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija a vi ćete pisanim, telefonskim ili elektronskim putem dobiti potvrdu o tome.

U roku od 8 radnih dana od dana reklamiranja uređaja u servisu ili dana kada je reklamacija izjavljena putem call centra, dobićete odgovor na Vaš zahtev nakon čega će, ukoliko je prihvaćena, reklamacija biti rešena u primerenom roku.

Kako da reklamirate proizvode:

 • Stavite proizvode u originalnu ambalažu zajedno sa kopijom računa i nalepnicama (ako su bile deo pakovanja i ako ste sačuvali ambalažu)
 • Zamotajte kutiju tako da ne dođe do štete tokom transporta. Za ovu svrhu bilo bi najbolje koristiti omot, papir, plastičnu vrećicu ili veću kutiju (molimo Vas nemojte staviti nikakvu vrpcu ili slično, jer to ne može mnogo da utiče na sigurnost iste)
 • Pošaljite nam zamotanu robu na adresu koju ćete dobiti po potvrdi reklamacije. Imajte na umu da poštarina za paket ide o vašem trošku. U svakom slučaju, ne šaljite robu za otkup! U tom slučaju neće biti prihvaćena! (Preporučujemo da robu pošaljete brzom poštom, osigurano na cenu robe). Molimo ne nosite proizvode direktno u skladište.

Za tehničku robu, Zakon propisuje najduži rok za rešavanje reklamacije od 30 dana, a za ostalu robu do 15 dana, od prijema proizvoda u servis. Mi ćemo se potruditi da sa naše strane maksimalno skratimo period čekanja ali ne možemo uticati na rad ovlašćenih servisa i vreme koje je njima potrebno da uređaj poprave ili proglase nepopravljivim.

Robu pristiglu sa servisa, a za koju je reklamacija prihvaćena, naša firma vraća kupcu, bez troškova za kupca. Kupcu će Prodavac dostaviti popravljeni proizvod na isti način na koji mu je prvobitno dostavljen reklamirani proizvod. Ukoliko Vas dostavljač ne pronađe na dostavnoj adresi, dostavna služba Vas kontaktira i dogovara novi termin dostave. Ukoliko nakon toga dostavljanje reklamirane robe bude i dalje onemogućeno krivicom Kupca, odnosno osobe koja je naznačena prilikom unošenja informacija o dostavi, roba će biti vraćena u sedište Prodavca. Nakon isteka perioda od 10 radnih dana Prodavac ne preuzima više nikakvu odgovornost za dati proizvod i proizvod može biti predat na recikliranje, odnosno rashodovan.

Ako se reklamacija ne prihvati (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost), kupac može da izabere da mu se uređaj dostavi o njegovom trošku ili da uređaj bude recikliran.

Prodavac nije odgovoran i nije u obavezi da prihvati reklamaciju ukoliko:

 • Nije dostavljen dokaz o kupovini
 • Uređaj je fizički oštećen
 • Uređaj nije korišćen prema proizvođačkoj specifikaciji
 • Uređaj je oštećen nestručnim rukovanjem

U ovim slučajevima možemo da na Vaš zahtev uređaj pošaljemo u ovlašćeni servis o Vašem trošku ali će servis naplatiti dijagnostiku uređaja i popravku, ukoliko pristanete na to. Troškove dijagnostike i eventualne popravke, kao i transporta uređaja, u ovom slučaju snosi kupac.

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke.

Fantech Srbija će Vam rado pomoći oko informacija o servisima i posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.

Ukoliko ste nezadovoljni kupljenim proizvodom i zelite da ga vratite i da dobijete nazad svoj novac, imajte na umu, da kutija, kao i proizvod, moraju da budu neoštećeni, bez ikakvih tragova korišćenja. U suprotnom, nećemo biti u mogućnosti da odgovorimo na Vaš zahtev i proizvod će Vam biti vraćen. Više informacija možete dobiti na OVOM linku.

Vrste reklamacija

1) DOA (eng. Dead on Arrival) – nesaobraznost uređaja je utvrđena u samom startu, prilikom njegove instalacije ili prvog puštanja u rad (bilo da je oštećen, neispravan, nedostaju mu neki delovi, ne obavlja funkcije u skladu sa naznačenim specifikacijama). Ovakva reklamacija se prijavljuje na licu mesta, ispred kurira koji Vam je uručio paket. Ukoliko kurir ne sačeka da proverite paket a neispravnost utvrdite prilikom prvog puštanja u rad, potrebno je da reklamaciju prijavite odmah, odnosno najkasnije 24h nakon prijema paketa kako bi bila tretirana kao DOA i bila rešena po ubrzanoj proceduri.

2) Funkcionalne neispravnosti uređaja u toku trajanja saobraznosti – Uređaj je je ispoljio neispravnost u toku trajanja zakonske saobraznosti. Uređaj je pokazao neispravnost tokom zakonskog perioda saobraznosti. Molimo Vas da ga prosledite sektoru za reklamacije, gde će biti preuzet i obrađen kako bismo što brže rešili Vaš zahtev. Troškovi kurira idu na teret kupca.

3) Funkcionalne neispravnosti uređaja u toku trajanja produžene garancije – Uređaj je ispoljio neispravnost u toku trajanja dodatne garancije (posle druge godine korišćenja). Reklamacija se sprovodi po uslovima koje je proizvođač naveo u Uslovima dodatne garancije.

4) Reklamacija na oštećenu pošiljku – Ukoliko Vam uređaj koji ste poručili stigne oštećen prilikom isporuke, potrebno je u roku od 24 sata kontaktirati kurirsku službu koja je uređaj dostavila kako bi napravili zapisnik, a zatim nas obavestiti o tome. Ukoliko prilikom preuzimanja paketa primetite da je paket (kutija uređaja) oštećen, možete odbiti paket ukoliko Vam prethodno kurir ne dozvoli da proverite sadržaj paketa. Ukoliko odbijete paket zbog sumnje u oštećenje, potrebno je da nas pozovete kako bi Vam odmah poslali drugi paket o našem trošku.

*Nemojte slati proizvode na reklamaciju ukoliko se nismo prethodno usaglasili da je povrat robe neophodan.  Pogledajte celu ponudu na našem sajtu: FANTECH SHOP

  Zapratite nas na društvenim mrežama:
  instagram.com/fantech_srbija
  facebook.com/fantech.rs
  tiktok.com/@fantech_srbija